• Ormancılık

  Orman vasfı taşıyan alanlar üzerinde yapılması planlanan her türlü Ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi ve danışmanlık hizmetinin sağlanması.

 • RES

  Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Rüzgar Enerji Santralleri için gerekli orman izin dosyalarının tanzimi ve danışmanlık hizmeti
  DETAYLAR
 • HES

  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından olan Hidroelektrik Santralleri için gerekli orman izin dosyalarının tanzimi ve danışmanlık hizmeti
  DETAYLAR
 • GSM Baz İstasyonu

  GSM Baz istasyonu orman izin dosyalarının tanzimi ve ENH projelerinin çizilmesiyle birlikte istasyon yerinin saha üzerinde aplikasyonu
  DETAYLAR
 • Mülkiyet ve Yol Durumu

  Arazide Yapılacak Çalışma ile Mülkiyet ve Yol Durumunun Araştırılması

 • GES

  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından olan Güneş Enerji Santralleri için gerekli orman izin dosyalarının tanzimi ve danışmanlık hizmetinin sağlanması
  DETAYLAR
 • Maden ve Taş Ocağı

  Maden ve Taş Ocağı Orman İzin Dosyası, Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
  DETAYLAR
 • Özel Ağaçlandırma

  Her türlü şahıs parseli, orman vasıflı arazi ve hazine arazisi üzerinde kurulması planlanan özel ağaçlandırma alanlarıyla ilgili arazi tahsis, projelendirme işleminin yapılması
  DETAYLAR
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Hizmet AlanlarımızOrman izin dosyalarınızı hazırlar,takibini yapar

 • TAMAMI
 • Enerji
 • Diğerİzinler
 • Maden
 • NORMAL
 • BASLIK
 • TARIH
 • KARISIK
 • Rüzgar Ölçüm Direği

  Rüzgar ölçüm direği RES kurulacak alanlarda fizibilite çalışmalarında kullanılacak ölçüm direkleri için gerekli izin dosyalarının tanzimi ve danışmanlık hizmeti

  • Enerji
 • Enerji Nakil Hattı

  Son yıllarda meydana gelen aşırı nüfus artışları ve teknolojik gelişmeler (elektrikli ulaşım, bilgisayar kullanımının artması, otomasyon sistemlerinde meydana gelen gelişmeler

  • Enerji
 • Ağaç Röleve Planları

  Ağaç Rövele Planı;  Milli parklar kanunu, orman kanunu kapsamında bulunan alanlarda planlanan orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile izin

  • Diğerİzinler
  • Diğerİzinler
 • Mülkiyet ve Yol Durumu

  Arazide Yapılacak Çalışma ile Mülkiyet ve Yol Durumunun Araştırılması

  • Diğerİzinler
 • Petrol ve Doğalgaz Arama

  Doğalgaz Nedir?

  Bileşimi;

  Bir petrol türevi olan doğal gaz, yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Metan

  • Enerji
 • Turizm Tesisi

  Turizm Tesisi Orman İzin Dosyası

  • Diğerİzinler
 • Haritalarının Sayısallaştırılması

  Sayısal Harita;  Bilgisayar ortamında klasik dosya ve veritabanı dosyası şeklinde tutulan harita demektir. bilgisayar ortamı  hard-disk  cd  dvd  disket  vb

  • Diğerİzinler
 • Ormancılık

  Orman vasfı taşıyan alanlar üzerinde yapılması planlanan her türlü Ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi ve danışmanlık hizmetinin sağlanması.

  • Diğerİzinler
 • Dikili Satış

  Orman Genel Müdürlüğünce, dikili ağaç satışlarına ait 02/01/2013 tarihli ve 6877 sayılı “ Dikili ağaç satışı ” konulu Tamim yayımlandı. Tamime Sitemizdeki

  • Diğerİzinler
 • HES

  Su gücüyle üretilen elektrik enerjisine  hidroelektrik enerji  denir. Hidroelektrik enerji santralleri genellikle barajların yanında kurulur; böylece hızla akan bir akar

  • Enerji
 • GSM Baz İstasyonu

  Haberleşme hak ve hürriyeti Anayasa’nın 22. maddesi ile teminat altına alınmıştır. Mobil iletişim hizmeti bir kamu hizmeti niteliğindedir. Hizmetin fiilen

  • Enerji
 • RES

  Rüzgar enerjisi;  doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin %1-2 gibi küçük bir

  • Enerji
 • Güneş Enerjisi Santrali

  Güneş enerjisi, sürdürülebilir kalkınma sağlanması ve fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonunun ve partikül madde, siyah duman, karbon monoksit, hidrokarbon

  • Enerji
 • Maden Arama ve İşletme

  MADENCİLİK:
  Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel ham madde kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya

  • Maden
 • Maden Altyapı ve Tesisi

  Madencilik alanında faaliyet göstermek isteyen yatırımcılar, maden aramak ve işletmek için başta Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ve akabinde Maden kanununca

  • Maden
 • Maden ve Rehabilitasyon Projesi

  6831 sayılı Orman Yasası ve buna bağlı olarak çıkarılan 16.madde uyarınca Orman İdaresinden alınması gereken her türlü izin için proje

  • Maden
 • Özel Ağaçlandırma

  ÖZEL AĞAÇLANDIRMA

  Bozuk vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda Orman ve

  • Diğerİzinler
 • Balık Üretim Tesisi

  Ülkemizde alabalıklar porsiyonluk tabir edilen 3-4 tanesi 1 kg çeken ortalama 200-300 gr. ağırlıkta iken pazarlanmaktadır. Gökkuşağı alabalıkları bu ağırlığa

  • Diğerİzinler
 • Fiber Optik Kablo Hattı

  FİBER OPTİK NEDİR?

  Son on yılda, elektronik iletişim endüstrisinde çok sayıda önemli ve dikkate değer değişim meydana geldi. Ses, veri

  • Diğerİzinler
Daha Fazla / SHIFTe BASARAK TAMAMINI GOSTER TAMAMI